Türkiye'nin Rehberi
5 Aralik 2021, Pazar
 Hazırlanan İller: 
Adana - İstanbul - Eskişehir - İzmir - Lüleburgaz - Denizli - Artvin - Kastamonu - Trabzon - Samsun - Konya - Bodrum - Marmaris - Kuşadası - Dıyarbakır .................
BURSA  Kent Rehberi
BURSA  Şehir Rehberi

  Alış: Satış:
USD :   13,6801   13,7048
EUR :   12,0418   12,1215
Türkiye Kent Rehberi - rehhber.com
   ...:: EKONOMİK YAPI
Zeytincilik
Tarım

ursa ili toplam 1.081.954 hektar alana sahiptir. Bu alanın 429.850 hektarını tarım yapılan kültür arazisi oluşturmaktadır.

Kültür arazisinde iklim şartlarına bağlı olarak hemen hemen her türlü tarım ürünü yetiştirilmektedir.

Tarımsal arazilerin işletme başına düşen miktarları gözönüne alındığında, Bursa'nin geneli 50 - 100 dekarlık işletme büyüklüğüne sahiptir. İlçe bazında bakıldığında Bursa merkez, Karacabey, Yenişehir ve Orhangazi ilçelerinin bu sınırın üstünde işletme büyüklüklerine sahip oldukları görülür.

İlimizde kıyı ve göller çevresinde sofralık zeytin ve üzüm ile iç kesimlerde verimli ova topraklarında çesitli sebze ve meyve, daha yüksek dağ ve yaylalardaki arazilerde patates ve çilek tarımı geniş yer tutmaktadır.

Bursa ilinin genel arazi dağılımı şöyledir:
ARAZİ
ALANI (Hektar)
Tarım Alanı:
429.850
Orman ve Fundalık:
490.311
Çayır-Mera:
22.589
Tarım Dışı Alan:
40.204
Su Yüzeyleri (*):
49.666
Meskun Araziler:
49334

(*) Bursa arazisinin su yüzeyini oluşturan en önemli unsurlar şunlardır:
  • İznik Gölü   30.800
  • Apolyont Gölü   14.663
  • Akarsu Yüzeyleri   1.466
  • Baraj ve Gölet Yüzeyleri   2.737

İlin genel arazi dağılımı içindeki kültür arazisi 429.850 hektarla toplam arazinin yüzde 39,739 bölümünü oluşturmaktadır. Kültür arazisinin kullanim durumu:
KULLANIM ŞEKLİ
ALANI (Hektar)
ORANI (%)
Tarla Arazisi
264.587
61,56
Sebzelik
53.919
12,55
Meyvelik
30.661
7,13
Bağlar
11.885
2,76
Zeytinlik
36.974
8,60
Nadas Alanı
14.703
3,42
Tarıma Elverişli Olup Kullanılmayan Arazi
17.084
3,97
Örtü Altı Tarım Alanı
37
0,01
TOPLAM
429.85
100,00

1980 ve 1990 döneminde ilçeler itibari ile tarımsal yapı ve üretim şekli incelendiğinde; Karacabey'in meyve ve baklagil üretimi dışında diğer tüm ürün cinslerinde ilin en büyük üreticisi konumunda olduğu görülecektir. Tarımsal artı değer olarak da son on yıl içinde artiş gösteren bu ilçe, bu alanda da yüzde 36 gibi çok yüksek bir değere sahiptir. Karacabey'in yanında kıyı bölgeleri olan Mudanya, Gemlik, İznik ve Orhangazi gibi ilçeler meyve üretimindeki üstünlüklerini korumaktadırlar.

İlimizde polikültür tarım yapılmaktadır. Bursa ilinin büyük tüketim merkezlerine yakınlığından dolayı pazarlama imkanlarının uygun olması, dış ülke pazarlarına yönelik yoğun bir ürün ihracının bulunması, çiftçimizin genel yapısının olumlu katkısının sonucu olarak meyve, sebze ve tarla bitkilerinden standart ve yüksek verimli tür ve çesit üretimlerinin yoğun olduğu entansif bir tarım uygulanmaktadır.

Son on yıllık verilere göre, tarla ürünleri ekim alanlarında önemli bir değişiklik olmadığı, buğday, şekerpancarı, fig, kuru fasulye, mısır verimlerinde önemli artışlar olduğu görülmektedir.

Sebze üretimlerinin tamamında artış gözlenmekte olup, bu artışta yaş sebze ve meyve ihracatının giderek yükselmesi domates salça sanayinin değişmeşi ve şokla muhafaza tekniklerinin yaygın olarak kullanılmaya başlanılmasının olumlu katkıları olduğu görülmektedir.

İlimizde üretilen toplam su ürünleri üretiminin büyük bir miktari deniz ürünlerinden oluşmaktadır. İç su ürünleri üretiminin arttırılması için göl ve göletlerde balıklandırma çalışmaları devam etmektedir. Kerevit üretimindeki düşüş bu üretimin yoğun olarak yapıldığı Uluabat gölündeki kirlilik artışı ve hastalık nedeniyle oluşmuştur. Deniz balıkları üretimindeki düşüşün nedeni ise, Marmara denizinde avlanan balık miktarindaki azalmadır.

Hayvancılıkta genel bir yapı değişikliği görülmemekle birlikte büyükbaş hayvancılığı doğru yönlenme gözlenmektedir. İlin çayır ve mera varlığının yetersizliği nedeni ile özellikle büyükbaş hayvancılıkta yoğun olmak üzere açık ve kapalı ahırlarda entansif yetiştiricilik yaygın durumdadır. İlin hayvan varlığı şu şekildedir:
CİNSİ
MİKTARİ
Koyun
207.302
Kil Keçisi
56.467
Manda
861
Sığır Toplamı
123.402
Kültür Irkı
68.156
Melez
50.145
Yerli
5.101
At
3.548
Kaz - Ördek - Hindi
16.400
Tavuk (Yumurtacı)
1.679.774
Tavuk (Broiler)
4.543.460
Arı Kovanı (Yerli)
2.166
Arı Kovanı (Fenni)
38.738
İpekböceği (Açılan kutu sayısı)
217
Yaş İpek Kozası Üretimi (kg)
5.312

Tarımsal Gelir

Bursa ili 2004 yılında en fazla tarımsal geliri, toplam içindeki yüzde 29 luk payi ile meyve ürünlerinde sağlamıştır. Bunu yüzde 27 lik payla sebze ürünleri, yüzde 21 lik payla tarla ürünleri izlemektedir. Üretim gruplarının tarımsal gelirdeki payları şu şekildedir:
ÜRETIM GRUPLARI
GELİR (YTL)
ORANI (%)
Tarla Ürünleri
352.064
21
Meyve Ürünleri
471.775
29
Sebze Ürünleri
438.845
27
Hayvan Ürünleri
309.428
19
KEH (Tavuk, Arı, İpekböceği)
47.315
3
Su Ürünleri
9.170
1
TOPLAM
1.628.597
100

Soğuk Hava Depoları

İl genelinde kapasiteleri 12 ile 10.000 ton arasında değişen toplam 79 soğuk hava deposu mevcuttur. Bu depoların 51 tanesi meyve-sebze depolamakta, diğerleri süt mamulleri, et mamulleri ve balık depolamaktadır.

Her Yaşa Her Zevke