Türkiye'nin Rehberi
5 Aralik 2021, Pazar
 Hazırlanan İller: 
Adana - İstanbul - Eskişehir - İzmir - Lüleburgaz - Denizli - Artvin - Kastamonu - Trabzon - Samsun - Konya - Bodrum - Marmaris - Kuşadası - Dıyarbakır .................
BURSA  Kent Rehberi
BURSA  Şehir Rehberi

  Alış: Satış:
USD :   13,6801   13,7048
EUR :   12,0418   12,1215
Türkiye Kent Rehberi - rehhber.com
   ...:: YENİŞEHİR
I - GENEL TANITIM

Tarihçesi

enişehir'in bilinen tarihi 14.yy.a kadar uzanır. Osmanlının beylikten devlet haline geçtiği yıllarda Köprühisar ve Yarhisar'in zaptından sonra Yenişehir ovasını topraklarına katan Osmanbey gazilerine bu bölgeyi kılıç hakkı olarak yurt edinmeleri için vermiştir. 680 yıllık Türk şehri olan Yenişehir 27 Ekim 1920 tarihinde arasında Yunan işgaline uğramış isede 6 Eylül 1921 tarihinde kurtarılmıştır. Köylerin kuruluşları daha eskidir. Örneğin Yarhisar köyünün Bizans döneminin Tekvur kışlığı olduğu bilinir. Aynı şekilde Akbıyık ve Süleymaniye köylerinde de Bizans döneminden kalma kale harabelerine rastlanmaktadır.

Coğrafi Durumu

Yenişehir ilçesi kendi ismini taşıyan ovanın doğuya yakın orta kısmında kurulmuştur. Köyleri ile birlikte 772 km2 lik bir alanı kapsar. Yenişehir komşularına karayolu ile bağlıdır. İlçenin denizden yüksekliği 250 m.dir. İlçenin kuzeyinde Katırlı ve Samanlı dağları vardır. Bu dağların yüksekliği 940 m.dir. Batıda Dinboz, Kazancı, güneyde Okuf, Ayaz, Subaşı, doğuda ise Köprühisar, Hayriye ve İncirli tepeleri bulunmaktadır. Ova doğu batı istikametinde uzanan bir elips şeklindedir. En büyük akarsuyu Uludağ'ın doğusundan çıkıp ovanın güneyini takip ederek Osmaneli yakınlarında Sakarya'ya karışan Göksu'dur. Göksunun uzunluğu 80 km.dir.

Idari Yapi

Merkez Belediye Sayısı:
1
Belde Sayısı:
0
Köy Sayısı:
61

II - EKONOMIK DURUM

Tarım ve Hayvancılık
ARAZİ
ALANI (Hektar)
Tarım Alanı:
40.742
Orman ve Fundalık:
17.663
Çayır-Mera:
1.529
Tarım Dışı Alan:
17.266
Su Yüzeyleri:
0
Meskun Araziler:
0
TOPLAM:
77.200

İlçenin en önemli gelir kaynağı tarımdır. Genellikle aile tarımcılığı yapılmaktadır. En önemli tarım ürünleri, şekerpancarı, domates, buğday, biber ve ayçiçeğidir. İlçenin bir önemli gelir kaynağı da meyvecilik olup şeftali en başta gelenidir.

Yenişehir halkının tarımdan sonra en büyük gelir kaynağı hayvancılıktır. Geniş mera alanları mevcut olup iyi derecede süt sığırcılığı, besicilik ve koyunculuk yapılmaktadır.

Sanayi ve Ticaret

İlçenin sanayisini un, yağ ve konserve olarak üç gurupta toplamak mümkündür. Yenişehir ilçesinde 1960 yıllarında modern anlamda küçük sanayi bölgesi kurulmuştur. Bölge, civar ilçelere ve Bilecik iline de hizmet vermektedir. Küçük sanayide zirai alet, tamirat ve kereste imalatı önemlidir.

İlçe ekonomisi tarıma dayalı olduğundan ticareti de tarımla ilgilidir. İlçede üretilen ürünlerin %80'i yine ilçede işlenir. Pazar sorunu yoktur. İhracatçı firmalar ihraç ettikleri ürünlerin %65'ini ilçeden temin ederler.

III - SOSYAL DURUM

2000 Yılı Genel Nüfus Sayım Sonuçları

NÜFUS SAYIMI
TOPLAM
ŞEHİR
KÖY
26.068
28.767
54.835

Nüfus Yogunluğu:
71 /km2
Nüfus Artış Oranı:
% 3,45

Yenişehir Nüfusunun Bursa Nüfusuna Oranı:
% 2,6
Köylerin Nüfusunun Yenişehir Nüfusuna Oranı:
% 52,5
Her Yaşa Her Zevke