Türkiye'nin Rehberi
5 Aralik 2021, Pazar
 Hazırlanan İller: 
Adana - İstanbul - Eskişehir - İzmir - Lüleburgaz - Denizli - Artvin - Kastamonu - Trabzon - Samsun - Konya - Bodrum - Marmaris - Kuşadası - Dıyarbakır .................
BURSA  Kent Rehberi
BURSA  Şehir Rehberi

  Alış: Satış:
USD :   13,6801   13,7048
EUR :   12,0418   12,1215
Türkiye Kent Rehberi - rehhber.com
   ...:: ORHANGAZİ

I - GENEL TANITIM

Tarihçesi

erleşim ünitesi olarak Orhangazi; ikinci Osmanlı Padişahı Orhan Bey tarafından 1362 yılında kurulmuştur. Orhan Bey burada kendi adına bir camii ve hamam yaptırarak civarda bulunan Türk aşiretlerini buraya yerleştirmiştir.Pazarköy adını alan bu yerleşim merkezi o sıralarda İznik'e bağlıydı.

1879 yılında Pazarköy bucak merkezi olmuştur. 1893 yılında ise Orhangazi adı ile Bursa İline bağlı İlçe merkezi olmuştur.

İstiklal savaşı sırasında ilçe Yunan işgaline uğrayıp, tarihin en karanlık ve talihsiz dönemini yaşamıştır. 1920 - 1922 yılları arasındaki işgal 2 yıl sürmüştür. 10 Eylül 1922 tarihinde işgalci Yunan kuvvetleri ilçeyi terk etmişlerdir. Her tarafı yakıp, yıktıkları için Kaymakamlık bir süre Gürle Köyünde göreve devam etmiştir.

Coğrafi Durumu

Orhangazi İlçesi, Marmara Bölgesinin doğusunda, Gemlik Körfezi ile İznik Gölü çevresinde kurulmuştur. Kuzeyinde Yalova ile Karamürsel İlçesi, Batısında Gemlik, Güneyinde Yenişehir, Doğusunda İznik İlçeleri bulunmaktadır.

Kuzeyinde Samanlı Dağları, güneyinde Katırlı Dağları ile çevrili, çanak şeklindedir. Çıplaklaşmış Samanlı Dağlarına rağmen Katırlı Dağları ormanlıktır. İlçe merkezinin denizden yüksekliği 125 m.dir.

İlçenin genel yüzölçümü 476 km2 dir. Bunun % 29.3'ü tarım arazisi, % 1.5'i çayır, mera, % 3.3'ü meskun mahal, % 30.9'u ormanlık alan ve % 34.7'si ise İznik Gölünün bir bölümüdür. Marmara Bölgesinin tüm özellikleri ilçede de aynen hüküm sürer. Yazlar kurak ve sıcak, ilkbahar, sonbahar ve kış ayları ılık, yağışlı geçer. Yıllık yağış ortalaması 701 mm.'dir.

İdari Yapı

Merkez Belediye Sayısı:
1
Belde Sayısı:
5
Köy Sayısı:
20

II - EKONOMİK DURUM

Tarım ve Hayvancılık
İlçemizde tarım denilince Zeytincilik başta gelmektedir. Dünyanın en kaliteli zeytini Gemlik'te üretilmektedir.Türkiye standartlarında Gemlik tipi zeytin olarak geçmektedir.

Bölgede;

ARAZİ
ALANI (Hektar)
Tarım Alanı:
14.049
Orman ve Fundalık:
15.936
Çayır-Mera:
79
Tarım Dışı Alan:
775
Su Yüzeyleri:
0
Meskun Araziler:
0

İlçede ekonomi tarım ve sanayiye dayanmaktadır. İlçenin toplam alanı 476 km2 olup, bunun 140.990 dekarı ekilebilir arazi, 7.500 dekar çayır, mera arazisi, 159.360 dekar orman arazisi, 168.150 dekarı ise tarım dışı arazidir. Tarımda kullanılan arazinin 64.540 dekarlık alanı sulanabilir arazi olup, bunun 27.500 dekarlık kısmı Devlet imkanları ile sulanabildiği halde 37.040 dekarlık alan ise çiftçinin imkanlarıyla sulanabilmektedir.

İlçede 1999 yılında üretilen başlıca ürünler, zeytin, kırmızı lahana, çeltik, buğday, elma, şeftali, patlıcan, domates, fasulye ve biberdir. Narenciye dışında her türlü sebze ve meyvenin yetiştiği ilçede bunların dışında dar alanlarda olmak üzere armut, erik, kiraz, fındık, ayva, çilek, salatalık tarımı ve bağcılık ta yapılmaktadır.

Hayvancılık genelde aile işletmeciliği olup, 1999 yılı içinde teşviklerle besicilikte gelişmeler görülmüştür. Merkez ve köylerde 3.513 adet sığır mevcut olup, sağılan inek sayısı 1.920 adettir. Bunu 4.259 adet koyun, 4.048 adet keçi takip etmektedir.İlçede hayvan ıslahı çalışmaları tamamen İlçe Müdürlüğünün imkanlarıyla suni tohumlama yapmak suretiyle yapılmaktadır. 1999 yılında ilçe genelinde 1.400 baş sığır tohumlanmış olup, çalışmalar sürdürülmektedir.

İlçede tarımsal alanda panayır, fuar ve sergi bulunmamaktadır. Geleneksel olarak düzenlenen Zeytin Festivali her yıl yapılmaktadır.

Sanayi ve Ticaret

İlçe ekonomisinde asıl yeri tutan sanayii kuruluşlarıdır. Tekstil ve metal sanayi sektörlerinin etkin olduğu ilçede sanayi sektöründe çalışanlar toplam çalışanların yüzde 39'unu oluşturmaktadır. Sanayi kuruluşları ilçenin dışında İznik Gölünün batısında kuruludurlar.

Bunlar sırasıyla;

ASİLÇELİK A.?.: 1974 yılında üretime başlamış, kaliteli çelik üretmektedir.850 kişinin çalıştığı fabrikada 235.000 ton üretim yapılmaktadır.

DÖKTA? A.?.: 1977 yılında üretime başlamış, gri ve sfero döküm parçaları yapmaktadır.1.400 kişinin çalıştığı fabrikada 65.000 ton üretim yapılmaktadır.

ORMO A.?.: 1976 yılında üretime başlamış, yarı kamgarn iplik imal edilmektedir.540 kişinin çalıştığı fabrikada yılda 1.512 ton üretim yapılmaktadır.

SWADISH MACHTS A.?.: 1972 yılında üretime başlamış, kibrit üretimi yapılmaktadır.270 kişinin çalıştığı fabrikada 980 milyon kutu üretim yapılmaktadır.

YENİSAN-KARBOGAZ A.?.: 1985 yılında üretime başlamış, sıvılaştırılmış azot oksijen üretilmektedir.Fabrikada 35 kişi çalıştırılmaktadır.

ELSAN ELYAF A.?.: 1974 yılında üretime başlamış, sentetik elyaf, iplik, halı, döşemelik kumaş imali yapılmaktadır.670 kişinin çalıştığı fabrikada yılda 10.500 ton elyaf ve 2.600 m2 döşemelik kumaş üretimi yapılmaktadır.

OKİTEKS A.?.: 1988 yılında üretime başlamış, kamgarn iplik imalatı yapılmaktadır.180 kişinin çalıştığı fabrikada yılda 50 ton üretim yapılmaktadır.

ANGORA A.?.: 1984 yılında üretime başlamış, dokuma ve sentetik iplik üretmektedir.25 kişinin çalıştığı fabrikada 144 milyon metre battaniye, 250 ton iplik üretimi yapılmaktadır.

CE-SA A.?.: 1963 yılında üretime başlamış, ambalaj çemberi, klipsi ve ambalaj makinesi imal edilmektedir.50 kişinin çalıştığı fabrikada 2.500 ton ambalaj çemberi, 3.600.000 adet ambalaj klipsi, 250 adet ambalaj makinesi üretilmektedir.

ORAN TEKSTİL A.?.: 1986 yılında üretime başlamış, kamgarn ve straygarn iplik üretmektedir.230 kişinin çalıştığı fabrikada 768 ton üretim yapılmaktadır.

AKA A.?.: 1986 yılında üretime başlamış, sacdan mamul otomotiv yan sanayi parçaları üretmektedir.165 kişinin çalıştığı fabrikada yılda 165 bin araçlık çeşitli parçalar üretilmektedir.

ORTOPS A.?.: 1985 yılında üretime başlamış, yıkama ve tops imali yapılmaktadır.50 kişinin çalıştığı fabrikada yılda 938 ton üretim yapılmaktadır.

POLİFLEKS A.?.: 1994 yılında üretime başlamış, plastik ve poliüretandan otomotiv parçaları yapmaktadır.180 kişi çalışmaktadır.

MERK GIDA A.?.: 1995 yılında üretime başlamış, 25 kişinin çalıştığı fabrikada sebze-meyve muhafazası yapılmaktadır.Yıllık 3.000 ton üretim yapılmaktadır.

KIRPAT A.?.: 1998 yılında üretime başlamıştır.Oto yedek parça imalatı, montajı ve satışı yapılmaktadır.Fabrikada 50 kişi çalışmaktadır.

Merkez ve köylerde 130 adet çeşitli dallarda faaliyet gösteren küçük sanayi işletmesi ile 28 adet atölye mevcuttur.Bu işyerlerinde değişken istihdam şeklinde ortalama 1.000 işçi, çırak ve kalfa çalışmaktadır.

III - SOSYAL DURUM

2000 Yılı Genel Nüfus Sayım Sonuçları
NÜFUS SAYIMI
TOPLAM
?EHİR
KÖY
44.426
24.476
68.902

Nüfus Artış Hızı ve Değerlendirilmesi

Sanayileşmenin yanı sıra dış göçler nedeniyle ilçe merkezinde devamlı nüfus artışı vardır. Köylerde ise iyi bir aile planlaması sonucu artış yok denecek kadar azdır.

Nüfus Yoğunluğu:
145 /km2
Nüfus Artış Oranı:
% 20,08

Orhangazi Nüfusunun Bursa Nüfusuna Oranı:
% 3,2
Köylerin Nüfusunun Orhangazi Nüfusuna Oranı:
% 35,5

IV - E?İTİM DURUMU
Orhangazi İlçesinin 2006 Yılı Eğitim Parametreleri
Yüksek Öğretim Kurumu Sayısı:
0
İlköğretim Kurumu Sayısı:
20
İlköğretim Öğretmen Sayısı:
366
İlköğretim Öğrenci Sayısı:
9.223
Orta Öğretim Kurumu Sayısı:
5
Orta Öğretim Öğretmen Sayısı:
179
Orta Öğretim Öğrenci Sayısı:
3.364

V - SA?LIK DURUMU

İlçede doktor başına 1.602 nüfus düşmektedir.
Orhangazi İlçesinin 2006 Yılı Sağlık Personeli Durumu

Uzman Hekim
14
Pratisyen Hekim
29
Diş Hekimi
7
Hemşire
43
Sağlık Teknisyeni
37
Ebe
35
TOPLAM
165

Orhangazi İlçesinin 2006 Yılı Sağlık Altyapı Durumu

Devlet Hastanesi
1
SSK Hastanesi
0
Özel Hastane
0
Sağlık Merkezi
0
Sağlık Ocağı
7
Sağlık Evi
6
Dispanser
0
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi
1
Semt polikliniği
0
SSK İstasyonu
0
Belediye Polikliniği
0
Özel Poliklinik
2
TOPLAM
17
Her Yaşa Her Zevke