Türkiye'nin Rehberi
5 Aralik 2021, Pazar
 Hazırlanan İller: 
Adana - İstanbul - Eskişehir - İzmir - Lüleburgaz - Denizli - Artvin - Kastamonu - Trabzon - Samsun - Konya - Bodrum - Marmaris - Kuşadası - Dıyarbakır .................
BURSA  Kent Rehberi
BURSA  Şehir Rehberi

  Alış: Satış:
USD :   13,6801   13,7048
EUR :   12,0418   12,1215
Türkiye Kent Rehberi - rehhber.com
   ...:: KELES
I - GENEL TANITIM

Tarihçesi

eles'in tarihi oldukça eskilere dayanır. Kesin bir tarih vermek mümkün değilse de 12. veya 13. yüzyıllarda kurulduğu söylenebilir. Süleyman ?ah idaresinde Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya göç eden Türk Boyları o zamanki Selçuklu İmparatoru 1. Alaaddin Keykubat'ın izni ile uç beyliği olarak Karacadağ yöresine yerleşmişlerdir. Daha sonra Osmanlı beyliğinin genişlemesi sonucu Keles ve yöresindeki yaylalar yazlık olarak kullanılmaya başlamıştır. Keles ilçe merkezine 4 Km mesafedeki Kocayayla'da o dönemde Sultan Camii ve otağ çadırı kurulduğu bilinmektedir. Sultan camiinin kalıntıları günümüzde mevcuttur.

Bu bölgeye Osmanlı Devleti Sultanları uzun süre büyük ilgi göstermişlerdir. ?imdiki ilçe merkezinin olduğu yere I.Murat (Hüdavendigar) tarafından bir cami, bir hamam ve şimdi mevcut bulunmayan bir han yaptırılmıştır. Daha sonraları bir medrese yaptırılarak zamanın ilmiye sınıfına mensup bir çok kişinin yetişmesi sağlanmıştır. Bunlardan biriside Tahir Hoca olup, II. Abdülhamit zamanında kadılık yaptığı bilinmektedir.

1860-1915 yılları arasında Kadısı, Serdarı ve Belediyesi olan Kasaba, 1.Cihan Harbinin tahribatı sonucu köy, 1931 yılında nahiye ve nihayet 1953 yılında tekrar ilçe olmuştur.

Keles isminin nereden geldiği kesin olarak bilinmemekle birlikte Keleş veya Kelas isimlerinin Keles haline geldiği söylenmektedir. Ayrıca Türkmenistan'da 50-60 bin nüfuslu bir Keles kasabasının olduğu ve Keles isimli bir akarsuyun bulunduğu bilinmektedir.

Coğrafi Durumu

Keles Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu bölümünün Kuzeyinde yer alır. İlçe Uludağ - Eğrigöz dağları arasında uzanan geniş platoyu yaran Kocasu çayının bir kolu olan Keles deresinin vadisinde kurulmuştur. Yüzölçümü 640 km2 olup, yüksekliği 1050 mt. civarındadır. Keles Marmara bölgesine yakınlığına rağmen tabiat şartları çok değişiktir.

İlçe civarında bulunan dağlar Uludağ'ın uzantılarıdır. Başlıca yükseltileri Tepel Dağı ve Dümen Dağı'dır. Uludağ'ın batısında 1500 mt. yüksekliğinde Hüseyin alanı geçidi ile Bursa'ya, Doğudan da Tepel geçidi ile İnegöl'e bağlanır. Belli başlı akarsu olarak 190 km uzunluğundaki Nilüfer çayını, Sakarı ile Keles derelerini sayabiliriz.

Keles ilçesinde Marmara ve Ege bölgelerinin geçit iklimi hakimdir.Yağışlar daha çok kış ve bahar aylarında görülür. İlçeye Güneybatı ve Kuzey rüzgarları hakimdir. Yaygın bitki örtüsü karaçam ormanlarıdır. Uludağ'a yaklaştıkça Köknar, Yabani Kavak, Ardıç ve Gürgen gibi ağaç türlerine rastlanır.

İdari Yapı

Merkez Belediye Sayısı:
1
Belde Sayısı:
0
Köy Sayısı:
36

II - EKONOMİK DURUM

Tarım ve Hayvancılık
ARAZİ
ALANI (Hektar)
Tarım Alanı:
18.349
Orman ve Fundalık:
43.151
Çayır-Mera:
143
Tarım Dışı Alan:
2.356
Su Yüzeyleri:
0
Meskun Araziler:
0

İlçe halkının yaklaşık %95'i geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. 684 km2 olan ilçe alanının 18.000 hektarı ekilen ve dikilen alandır. Tarım ürünleri içersinde en önemli gelir kaynağını çilek, kiraz, vişne, tütün, nohut, anason gibi ürünler oluşturmaktadır.

İlçe halkının geçiminin önemli bir bölümünü sağladığı hayvancılığa, bölgenin tabiat şartları dolayısıyla eskiden beri büyük önem verilmiştir. Halen merası geniş olan köylerimizde hayvancılık önemini devam ettirmektedir. Sürü sahipleri kış aylarında Ege Bölgesinde mera yönünden elverişli yörelere giderek hayvancılık çalışmalarını sürdürmektedir. Son senelerde besicilik ve süt sığırcılığı gelişme göstermiştir.

İlçede hayvan ıslah çalışmaları için suni tohumlama ile vatandaşlara hizmet verilmektedir. Ayrıca her türlü hayvan hastalığına karşı aşılama çalışmaları devamlı olarak yapılmaktadır.

Sanayi ve Ticaret

İlçede sanayi kuruluşu bulunmamaktadır. Son yıllarda süt işleme tesisleri merkez ve köylerde kurulmaya başlanmıştır. İlçede yaklaşık 150 işçinin çalıştığı T.K.İ. Genel Müdürlüğüne bağlı Keles Linyitleri Başmühendisliğine ait linyit kömürü ocağı bulunmaktadır.

Diğer Gelir Kaynakları

Halk tarım ve hayvancılık gelirlerinin yanında Bursa ve diğer illere mevsimlik işçilik için çalışmaya gitmektedirler.

İstihdam ve İşsizlik Durumu

İlçe, istihdam sağlayacak iş sahalarının bulunmayışı nedeniyle sürekli dışa göç vermektedir.

III - SOSYAL DURUM

2000 Yılı Genel Nüfus Sayım Sonuçları

NÜFUS SAYIMI
TOPLAM
?EHİR
KÖY
3.636
14.977
18.613

Nüfus Artış Hızı ve Değerlendirilmesi

1990 Yılından 1997 yılına şehir bazında % 33.7, köy bazında %5.77 olup toplamda % 25.79 civarında olmuştur. 1997 yılından 2000 yılına şehir bazında % -0.76 , köy bazında % 37.72 olup toplamda % 9.81 olmuştur.

Nüfus Yoğunluğu:
29 /km2
Nüfus Artış Oranı:
% -15,09

Göç Durumu ve Nüfusa Etkisi

İlçede devlet ve özel sektöre ait sanayi kuruluşlarının bulunması ve zeytin ticaretinin merkezi olması açısından, inşaat sektörünün olması sebebiyle göç almaya müsaittir. Ancak ülkemizde meydane gelen 17 Ağustos Marmara depremi öncesinde ilçemiz merkezi devamlı olarak göç almaktaydı. Bu göçler hem köyden şehir merkezine hemde ilçe dışından olmaktaydı. Ancak deprem sonrası göçler merkezden köylere ve şehir dışına olmaktadır.

Keles Nüfusunun Bursa Nüfusuna Oranı:
% 0,9
Köylerin Nüfusunun Keles Nüfusuna Oranı:
% 80,5

IV - E?İTİM DURUMU

Keles İlçesinin 2006 Yılı Eğitim Parametreleri
Yüksek Öğretim Kurumu Sayısı:
0
İlköğretim Kurumu Sayısı:
18
İlköğretim Öğretmen Sayısı:
87
İlköğretim Öğrenci Sayısı:
1.909
Orta Öğretim Kurumu Sayısı:
2
Orta Öğretim Öğretmen Sayısı:
19
Orta Öğretim Öğrenci Sayısı:
382

V - SA?LIK DURUMU

İlçede doktor başına 2.068 nüfus düşmektedir.

Keles İlçesinin 2006 Yılı Sağlık Personeli Durumu
Uzman Hekim
0
Pratisyen Hekim
9
Diş Hekimi
1
Hemşire
5
Sağlık Teknisyeni
9
Ebe
9
TOPLAM
33

Keles İlçesinin 2006 Yılı Sağlık Altyapı Durumu

Devlet Hastanesi
0
SSK Hastanesi
0
Özel Hastane
0
Sağlık Merkezi
0
Sağlık Ocağı
4
Sağlık Evi
4
Dispanser
0
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi
0
Semt polikliniği
0
SSK İstasyonu
0
Belediye Polikliniği
0
Özel Poliklinik
0
TOPLAM
8

Keles İlçesinde hizmet veren 3 eczacı ve 3 eczane bulunmaktadır.

Her Yaşa Her Zevke