Türkiye'nin Rehberi
5 Aralik 2021, Pazar
 Hazırlanan İller: 
Adana - İstanbul - Eskişehir - İzmir - Lüleburgaz - Denizli - Artvin - Kastamonu - Trabzon - Samsun - Konya - Bodrum - Marmaris - Kuşadası - Dıyarbakır .................
BURSA  Kent Rehberi
BURSA  Şehir Rehberi

  Alış: Satış:
USD :   13,6801   13,7048
EUR :   12,0418   12,1215
Türkiye Kent Rehberi - rehhber.com
   ...:: KARACABEY
I - GENEL TANITIM

Tarihçesi

Karacabey ve yöresine ilk yerleşenler günümüzden 4000 yıl önce Orta Asya'dan geldikleri öne sürülen Etiler'dir. Karacabey, Etiler'den sonra; Misyalılar, Frigyalılar, Lidyalılar, Persler, Büyük İskender, Bergama Krallığı, Romalılar dönemlerini sırasıyla yaşamışlardır.

Osmanlılar'ın Lipodyum (Uluabat) Kalesini 1336 yılında aldığını gören Kalemastaya (Kirmasti/M.K.Pasa) ve Mihaliç (Karacabey) Tekfurları armağanlarla gelerek Orhan Gazi'ye bağlılıklarını bildirdiler. Bölgenin fethinden sonra buralara Türk aileleri yerleşmiş ve "Karaca Ailesi" şehrin yönetimini eline almıştır.

Coğrafi Durumu

Karacabey Marmara Bölgesinin güney marmara bölümünde olup, doğusunda Mudanya İlçesi ve Bursa İli, batısında Bandırma ve Susurluk İlçeleri, güneyinde Mustafakemalpaşa İlçesi, kuzeyinde Marmara Denizi yer almaktadır.

Karacabey İlçesi Apolyont (Uluabat) Gölünün Batıya uzantısı olan geniş bir ovada Karadag eteğinde iki uzun tepe üzerinde yer almıştır. Karacabey Ovası'nı Kuzeyden 764 m yüksekliğindeki Karadağ kütlesi Marmara Denizi'nden ayırır.

En önemli akarsuyu olan Nilüfer Çayı, Uludağ'dan inen bir çok küçük derelerle beslenir, Bursa Ovasını sulayarak gelir ve Susurluk Çayı ile karışıp Marmara Denizi'ne dökülür.

Susurluk Çayı Simav Gölü'nden çıkar. Susurluk ve Mustafakemalpaşa İlçeleri sınırlarından sonra Karacabey İlçesinde Hanife Deresi ismini alır. UluabatKöyü arazisinden geçerek Uluabat Gölü'ne ulaşır.

İlçenin yüzölçümü 117 km2 dir. İklimi ılımandır. Akdeniz iklim özellikleri izlenir. Yazları sıcak diğer mevsimlere oranla kurak, kışları ılıman ve yağışlı geçer.

İdari Yapı

Merkez Belediye Sayısı: 1
Belde Sayısı: 0
Köy Sayısı: 64

II - EKONOMİK DURUM

Tarım ve Hayvancılık

ARAZİ ALANI (Hektar)
Tarım Alanı: 63.305
Orman ve Fundalık: 30.425
Çayır-Mera: 9.535
Tarım Dışı Alan: 13.840
Su Yüzeyleri: 5.800
Meskun Araziler: 0

Türkiye'nin tarım ambarlarından birisi olan Karacabey Ovasında, domates ve soğan başta olmak üzere, sebze tarımı ağırlıktadır. Tarım, ilçe merkezi dahil bütün köylerin sosyal ve ekonomik hayatında esas faktördür.

Kayın, ıhlamur, defne, kestane, meşe ve zeytin bitki örtüsünü meydana getirir. Son yıllarda hızla gelişen tarıma dayalı sanayisi ile bu sahada iddiali bir duruma gelmiştir.

Salçada Türkiye üretiminin yaklaşık %50' sini tek başına karşılamaktadır. Tarımsal arazilerin işletme başına düşen miktarları göz önüne alındığında, birkaç ilçe ile birlikte Karacabey'in işletme büyüklüklerinin en çoğuna sahip oldugu görülmektedir.

Tarımsal araç gereç kullanımında da Karacabey il genelinde üçüncü sırayı almaktadır. Gerek aile başına düşen araç sayısında, gerekse arazi birimi başına düşen araç sayısında en yüksek değeri Yenişehir'den sonra Karacabey almaktadır.

Fabrikalar hammadde ihtiyacını Karacabey Ovası'ndan temin etmektedir. Bu da tarımsal üretimin azalmadan sürdürülmesini sağlamaktadır. İlçede 17.179 büyükbaş, 58.710 küçükbaş hayvan mevcuttur. Yöreye yetecek kadar süt, 6 süt ürünleri fabrikası ile 10 adet mandıra işlem görmektedir.

Karacabey'de, Marmara Denizi'ne kıyısı olan Ballıkaya, Boğazköy, Ekinli, Bayramdere ve Kurşunlu Köylerinde deniz balıkçılığı yapılmaktadır. Kurşunlu Köyü'nde Su Ürünleri Kooperatifi kurulmustur. İstavrit, bakalanya, lüfer, palamut, karides en çok avlanan deniz ürünleridir. Kurşunlu ve Bayramdere'ye yapılan balıkçı barınakları balıkçılığın gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Uluabat Gölü'nde yapılan tatlı su balıkçılığında turna ve feke balıkları avlanmaktadır. Gölün bir sanayi atık toplama yeri haline gelmesinden dolayı kerevit üretimi tamamen durmuş ve diğer balıkların üretimi de giderek azalmaktadır.

Sanayi ve Ticaret

İlçenin ekonomik yapısı incelendiğinde; 1970 ile 1980 yılları arasında sanayi ve hizmetler sektöründe bir artışın olduğu gözlenmektedir. Bu gelişimin sebebi 1970'ten sonra faaliyete geçen küçük sanayi sitesidir. Aktivite oranının %33 olduğu ilçede işgücünün sektörel dağılımında hizmetler %47 ile ilk sırada, sanayi %31 ile ikinci sırada yer almaktadır. Sanayi özellikle Karacabey' de ve Bursa Ovası'nda kendini hissettirmekte, oluşturduğu iş gücü de bu topraklar üzerinde yer bulmaya çalışmaktadır.

Karacabey'de kentin kuzeyinde ve güneyinde düzensiz bir şekilde sanayi bölgeleri oluşmuştur. İlçede gıda sanayi sektöründe faaliyet gösteren fabrikalar yoğunlaşmış durumdadır. Tarımsal üretimin sürdürülmesi ve tarımda makinalaşma Karacabey'de tarımsal amaca yönelik makine imalatını da geliştirmiştir. Un fabrikaları için değirmen makinaları ile çesitli tarım makinalari imal edilerek il sınırları dışına da gönderilmektedir.

Sanayi alanı olarak planlanan 123 hektar genişliğindeki alanın 85 hektarı doludur. Ayrıca organize sanayi bölgesi için Hara'dan 1000 dönümlük arazinin tahsisi yapılmıştır. Karacabey'de küçük sanayi ihtisaslasmış bir yapı göstermektedir. Metal işleri ve oto yan sanayiye yönelik iş yerleri yakın çevredeki yerleşmelere hizmet verdiğ gibi il sınırları dışına da mamul madde göndermektedir. 405 işyeri kapasiteli mevcut sanayi sitesinin yanı sıra, 130 iş yeri kapasiteli sanayi sitesinin inşaatı sürmektedir.

Diğer Gelir Kaynakları

İlçede yem bitkileri üretimi, endüstri bitkileri üretimi, meyvecilik ve zeytincilik diğer gelir kaynaklarıdır.

İstihdam ve İşsizlik Durumu

Sanayide yıllık ortalama olarak 3194 kişi çalışmaktadır. İşsiz Sayısı ortalama 819 olarak belirlenmiştir.

III - SOSYAL DURUM

2000 Yılı Genel Nüfus Sayım Sonuçları
NÜFUS SAYIMI TOPLAM
ŞEHİR KÖY
40.62436.26376.887

Nüfus Artış Hızı ve Değerlendirilmesi
Nüfus Yoğunluğu: 657 /km2
Nüfus Artış Oranı: % 0,7

Karacabey Nüfusunun Bursa Nüfusuna Oranı: % 3,6
Köylerin Nüfusunun Karacabey Nüfusuna Oranı: % 47,2

IV - EĞİTİM DURUMU

Karacabey İlçesinin 2006 Yılı Eğitim Parametreleri
Yüksek Öğretim Kurumu Sayısı: 0
İlköğretim Kurumu Sayısı: 33
İlköğretim Öğretmen Sayısı: 395
İlköğretim Öğrenci Sayısı: 10.164
Orta Öğretim Kurumu Sayısı: 6
Orta Öğretim Öğretmen Sayısı: 183
Orta Öğretim Öğrenci Sayısı: 3.190

V - SAĞLIK DURUMU

İlçede doktor başına 1.569 nüfus düşmektedir.

Karacabey İlçesinin 2006 Yılı Sağlık Personeli Durumu
Uzman Hekim 18
Pratisyen Hekim 31
Diş Hekimi 15
Hemşire 58
Sağlık Teknisyeni 47
Ebe 37
TOPLAM 206

Karacabey İlçesinin 2006 Yılı Sağlık Altyapı Durumu
Devlet Hastanesi 1
SSK Hastanesi 0
Özel Hastane 0
Sağlık Merkezi 0
Sağlık Ocagi 11
Sağlık Evi 3
Dispanser 1
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi 0
Semt polikliniği 0
SSK İstasyonu 0
Belediye Polikliniği 0
Özel Poliklinik 1
TOPLAM 17

Karacabey İlçesinde hizmet veren 18 eczacı ve 15 eczane bulunmaktadır.

Her Yaşa Her Zevke