Türkiye'nin Rehberi
5 Aralik 2021, Pazar
 Hazırlanan İller: 
Adana - İstanbul - Eskişehir - İzmir - Lüleburgaz - Denizli - Artvin - Kastamonu - Trabzon - Samsun - Konya - Bodrum - Marmaris - Kuşadası - Dıyarbakır .................
BURSA  Kent Rehberi
BURSA  Şehir Rehberi

  Alış: Satış:
USD :   13,6801   13,7048
EUR :   12,0418   12,1215
Türkiye Kent Rehberi - rehhber.com
   ...:: BÜYÜKORHAN
I - GENEL TANITIM

Tarihçesi

ugün ilçe merkezi olan şehrin 1574 yılından sonraki devirlerde kurulduğu bilinmektedir. Adranos kazası hakkında geniş bilgi veren son devir kaynaklarından Hüdavendigar vilayeti salnamelerine baktığımızda ORHANLARKEBİR adına burada rastlamaktayız.

Bursa ilinin 96 km güneyindedir. Orhaneli İlçesine bağlı bucak iken 1987 yılında İlçe Statüsüne kavuşmuştur. Bizans döneminde Atranos Tekfurluğunun toprakları içinde yer alan bir bölge idi. Daha sonra Orhangazi döneminde bu bölge 1321 yılında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Fatihi Orhan Bey'e atfen üç obadan oluşan yerleşime ORHAN-I KEBİR adı verilmiştir. Cumhuriyet döneminde BÜYÜKORHAN ismini almıştır.

Coğrafi Durumu

Denizden yüksekliği 830-840 m civarındadır. Engebeli ve dağlık bir yapıya sahiptir. Küçük bir yerleşim birimidir. İlçemiz en güzel yaylalardan biri olup, tabiat güzellikleri korunmaya çalışılmaktadır, İlçe yüzölçümü 522 km2 dir. İlçenin yaklaşık olarak %50'si ormanlık alandır, 254.673.447 m2 meraya sahiptir. Komşu ilçeler Harmancık, Orhaneli, Dursunbey (Balıkesir) ve Mustafakemalpaşa'dır.

İdari Yapı

Merkez Belediye Sayısı:
1
Belde Sayısı:
1
Köy Sayısı:
39

II - EKONOMİK DURUM

Tarım ve Hayvancilik
ARAZİ
ALANI (Hektar)
Tarım Alanı:
22.303
Orman ve Fundalık:
31.530
Çayır-Mera:
207
Tarım Dışı Alan:
2.905
Su Yüzeyleri:
0
Meskun Araziler:
0

İlçenin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Tarıma elverişli arazi 999.000 dekar, tarıma uygun olmayan arazi 130.000 dekar olup, tarıma elverişli arazinin %20 sinde sulu tarım yapılmaktadır. 5000 büyükbaş, 30.000 küçükbaş hayvan varlığına sahiptir. Sığır varlığının büyük bölümü düşük verimli ırklardan oluşmuştur. Koyun varlığı ise yerli ırklardan oluşmaktadır.

Sanayi ve Ticaret

İlçe ve Köyleri izole bir yerleşim yeri olup, hem bağlı olduğu il merkezine hem de komşu illere ve ilçelere uzaktır. Ulaşım baglantısı aktif değildir ve bu nedenle ticari hayatı gelişememiştir.

Diğer Gelir Kaynakları

Halk tarım ve Hayvancılık dışında kalan %50'si geçimini isçilikle sağlamaktadır.

İstihdam ve İşsizlik Durumu

İnsanlara iş ve istihdam imkanı sağlayacak fabrika, atölye vb. gibi iş sahası yoktur. Geçim kaynağı büyük oranda tarım ve hayvancılıktır. Bu nedenle halkın özellikle gençlerin büyük bir kısmı iş bulmak için büyük kentlere göç etmektedirler.

III - SOSYAL DURUM

2000 Yılı Genel Nüfus Sayım Sonuçları

NÜFUS SAYIMI
TOPLAM
ŞEHİR
KÖY
3.603
13.064
16.667

Nüfus Artış Hızı ve Değerlendirilmesi

1990 ve 1997 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre yaklaşık %0,4 oranında nüfus artışı olmuştur. 1997 ve 2000 yılı nüfus sayımına göre de İlçe nüfusunda yaklaşık %17 civarında azalma olmuştur.

Nüfus Yoğunluğu:
32 /km2
Nüfus Artış Oranı:
% -15,62

Göç Durumu ve Nüfusa Etkisi

İlçe, eğitim, işsizlik, ilçenin coğrafi konumu v.b. gibi nedenlerle dışa göç vermektedir.

Büyükorhan Nüfusunun Bursa Nüfusuna Oranı:
% 0,8
Köylerin Nüfusunun Büyükorhan Nüfusuna Oranı:
% 78,4

IV - EĞİTİM DURUMU
Büyükorhan İlçesinin 2006 Yılı Eğitim Parametreleri
Yüksek Ögretim Kurumu Sayısı:
0
İlköğretim Kurumu Sayısı:
21
İlköğretim Öğretmen Sayısı:
74
İlköğretim Öğrenci Sayısı:
1.912
Orta Öğretim Kurumu Sayısı:
1
Orta Öğretim Öğretmen Sayısı:
17
Orta Öğretim Öğrenci Sayısı:
257

V - SAĞLIK DURUMU

İlçede doktor başına 4.167 nüfus düşmektedir.

Büyükorhan İlçesinin 2006 Yılı Sağlık Personeli Durumu
Uzman Hekim
0
Pratisyen Hekim
4
Diş Hekimi
2
Hemşire
4
Sağlık Teknisyeni
5
Ebe
12
TOPLAM
27

Büyükorhan İlçesinin 2006 Yılı Sağlık Altyapı Durumu
Devlet Hastanesi
0
SSK Hastanesi
0
Özel Hastane
0
Sağlık Merkezi
1
Sağlık Ocağı
4
Sağlık Evi
4
Dispanser
0
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi
0
Semt polikliniği
0
SSK İstasyonu
0
Belediye Polikliniği
0
Özel Poliklinik
0
TOPLAM
9

Büyükorhan İlçesinde hizmet veren 2 eczacı ve 2 eczane bulunmaktadır.

Her Yaşa Her Zevke